Ochrona techniczna mienia

Prowadzimy prace z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń o szeroko rozumianym pojęciu bezpieczeństwa

W skład naszych obowiązków wchodzą m.in. wykonywanie czynności; sporządzanie dokumentacji oraz zaleceń powykonawczych jak również późniejszych rekomendacji.

Systemy zabezpieczeń, to zespół środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.