Agencja ochrony Tree - Ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

agencja ochrony

Kwalifikowany pracownik

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wykonywaniu
zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

 • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
 • ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
 • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego:
  • w granicach chronionych obiektów i obszarów
  • poza granicami obiektów i obszarów chronionych
 • użycia lub wykorzystania broni palnej:
  • w granicach chronionych obiektów i obszarów,
  • poza granicami obiektów i obszarów chronionych.

Pracownik ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

 • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
 • ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
kwalifikacje ochroniarzy tree

Kwalifikacje

Nasi pracownicy ochrony przechodzą szkolenie w zakresie ochrony fizycznej wstępne, okresowe, w zależności od specyfiki obiektu oraz z zakresu BHP. Każdy z pracowników na nowym obiekcie rozpoczyna swoją pracę po kompleksowym szkoleniu przez bezpośredniego przełożonego.

środki wyposażenia ochrony

Środki wyposażenia

 • bezpośrednia łączność telefoniczna z dyspozytorem;
 • wsparcie załogami interwencyjnymi;
 • łączność radiowa pomiędzy posterunkami;
 • latarka;
 • pałka gumowa (miękka);
 • gaz obezwładniający pieprzowy;
 • elektroniczny rejestrator pracy pracownika ochrony.
Podsumowanie
Ochrona fizyczna osób i mienia
Rodzaj usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia
Nazwa
Agencja Ochrony TREE,
Łubna 50c,Baniocha,Mazowieckie-05-532,
Telephone No.22 757 40 03
Obszar
Polska
Opis
Ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Profesjonalny zespół ochroniarzy.