Oferta

Aby sprostać wymaganiom obecnych, jak i przyszłych kontrahentów stale się rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju infrastruktury transportowej oraz budownictwa kubaturowego. Prowadzimy prace dla Klientów z sektora przemysłu ciężkiego, energetyki.Ochrona fizyczna osób i mienia

Prowadzimy działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.Ochrona techniczna mienia

Przeprowadzamy prace z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń o szeroko rozumianym pojęciu bezpieczeństwa.e-Ochrona

Oferujemy stały nadzór operatora monitoringu nad elektronicznymi systemami zabezpieczeń, czego efektem jest zdalne i skuteczne zabezpieczenie nieruchomości.