Aby sprostać wymaganiom obecnych, jak i przyszłych kontrahentów stale się rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę.

Aktywnie uczestniczymy w rozwoju infrastruktury transportowej oraz budownictwa kubaturowego.

Prowadzimy prace dla Klientów z sektora przemysłu ciężkiego, energetyki.

ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna osób i mienia

Prowadzimy działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Zobacz więcej

ochrona techniczna, e-ochrona, monitoring

Ochrona techniczna mienia

Przeprowadzamy prace z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń o szeroko rozumianym pojęciu bezpieczeństwa.

Zobacz więcej

e-ochrona, monitoring

e-Ochrona

Oferujemy stały nadzór operatora monitoringu nad elektronicznymi systemami zabezpieczeń, czego efektem jest zdalne i skuteczne zabezpieczenie nieruchomości.

Zobacz więcej