Dla wielu z nas bezpieczeństwo jest najważniejsze: szczególnie decydując się na zakup lub budowę domu musimy pamiętać, by uwzględnić projekt jego ochrony. Najbardziej skutecznym sposobem jest oczywiście skorzystanie z usług agencji ochroniarskich.

Ochrona osób i mienia – na czym polega?

Najpopularniejsza i spotykana każdego dnia ochrona to ta, zajmująca się zabezpieczeniem sklepów przed kradzieżą. Pomimo, że osoby pracujące w jej charakterze nazywane są pracownikami ochrony nie powinniśmy ich równoważyć z licencjonowanymi agentami ochrony. Można zatem stwierdzić, że jest to inna kategoria zawodowa, niemająca nic wspólnego z ustawą o ochronie osób i mienia. Pomimo tego, że wyspecjalizowane agencje rozpatrują ochronę osób i mienia jako jedną usługę, to warto przeanalizować je jako dwie odrębne kategorie:

  • Ochrona osób, wnioskując po nazwie, dotyczy bezpośrednio danej osoby. Oznacza to ochronę jej zdrowia, życia, a także nietykalności cielesnej. Innymi słowami jest to troska o bezpieczeństwo osoby lub grupy osób znajdujących się w danym miejscu.
  • Ochrona mienia to zapewnienie bezpieczeństwa różnym obiektom budowlanym, przedmiotom lub konkretnie wyznaczonym terenom. W przypadku ochrony mienia zabezpiecza się nieruchomości, sprzęty, towar, maszyny czy urządzenia. Agencja ochrony dba o to, aby osoby trzecie nie zniszczyły, czy też nie przywłaszczyły danego mienia. Nierzadko ochronie podlega nie tylko obiekt, ale również teren wokół niego.

Najpopularniejsze formy ochrony

Ochrona może przyjmować najróżniejszą postać. Najogólniej rzecz ujmując dzielimy ją na dwa podstawowe działy, dotyczące bezpośredniej ochrony fizycznej lub też rozmaitych form ochrony technicznej mienia. W tym pierwszym wypadku możemy mówić o ochronie stałej, kiedy powołane osoby przez cały czas chronią daną osobę lub mienie. Druga gałąź dotyczy ochrony doraźnej, która przykładowo ma miejsce tylko w określonych godzinach lub też wyłącznie w pewnych sytuacjach, które wymagają wzmożonego strzeżenia. Ochrona taka opiera się na również na konwojowaniu środków finansowych bądź środków o wyższej wartości.

Najpopularniejsze formy ochrony

Ochrona może także polegać na monitorowaniu rozmaitych zabezpieczeń technicznych np. sytemu monitoringu filmowego bądź sygnałów alarmowych. Jeżeli zaś chodzi o samo zabezpieczanie techniczne, to mamy tu na myśli przede wszystkim montaż urządzeń i sprzętów zabezpieczających dany obiekt lub teren w sposób mechaniczny lub też instalację sprzętów zabezpieczających dane miejsce w sposób elektroniczny. Oczywiście nie ogranicza się to tylko do samego montowania tego typu urządzeń, ale również do kontrolowania ich stanu technicznego, sprawności oraz ich regularnemu serwisowaniu i bieżącym usuwaniu ewentualnych usterek.

Ochrona osobista

W dziedzinie ochrony osób i mienia warto na chwilę zatrzymać się przy ochronie osób, ze względu na specyfikę podejmowanych działań.

Osoba, podejmująca się osobistej ochrony osoby trzeciej, powinna cechować się konsekwencją, umiejętnością dostosowania się do bieżącej sytuacji, umiejętnością kontrolowania emocji, koncentracji na zleconych zadaniach oraz zorientowaniu w dostępnych środkach bezpieczeństwa.

Podstawą skutecznej ochrony osobistej będzie właściwa umiejętność oszacowania zagrożenia. Osoba, zajmująca się ochroną powinna umieć rozpoznać rodzaje zagrożenia, a także jego stopnie, a następnie określić rodzaj potrzebnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa.

Summary
Na czym polega ochrona osób i mienia oraz czym się różnią?
Article Name
Na czym polega ochrona osób i mienia oraz czym się różnią?
Description
Dla wielu z nas bezpieczeństwo jest najważniejsze: szczególnie decydując się na zakup lub budowę domu musimy pamiętać, by uwzględnić projekt jego ochrony.
Author
Publisher Name
Grupa TREE
Publisher Logo

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *